4 دیدگاه برای “اسب و رودخانه خروشان

    • درودر به شما آقای صحرایی بزرگوار، و آرزوی رحمت برای عموی فقید شما. این عکس رو آقا امین عزیز در یکی از یک از برنامه های کوهپیمایی ما به مقصد آبشار جیروزن در نوروز ۱۳۹۱ گرفته بودند.
      برای ماهم چون شما این عکسها سراسر خاطره هستند.
      سپساس از اینکه همیشه سری به شاندرمن ۲۰ می زنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.