تصاویری از مراسم روز تاسوعا و عاشورا در مسجد هفت اولیا اولم

“گوشه هایی از مراسم روز تاسوعا و عاشورا در مسجد هفت اولیا اولم“

با سپاس از عکاس نوجوان آقای “شایان جوانمرد”

مراسم تاسوعا و عاشورا در مسجد هفت اولیا اولم - شندرمن - شاندرمن۲۰ (۲)

مراسم تاسوعا و عاشورا در مسجد هفت اولیا اولم - شندرمن - شاندرمن۲۰ (۴)

مراسم تاسوعا و عاشورا در مسجد هفت اولیا اولم - شندرمن - شاندرمن۲۰ (۵)

مراسم تاسوعا و عاشورا در مسجد هفت اولیا اولم - شندرمن - شاندرمن۲۰ (۳)

مراسم تاسوعا و عاشورا در مسجد هفت اولیا اولم - شندرمن - شاندرمن۲۰ (۶)

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.