دشت شقایق ییلاق الماس اسالم

جاده ییلاقی اسالم به خلخال، یکی از زیباترین جاده های ایران، چشم اندازهایی چشم نواز و رویایی از دامنه هایی سبز و رنگارنگ…

شما بازدید کننده گرامی را به سفری مجازی در دشت های مملو از شقایق ییلاق الماس اسالم در تالش از دریچه دوربین “فرخ جوانمرد” دعوت می کنیم.

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۱)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۶)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۸)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۹)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۵)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۱۰)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۱)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۲)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۳)

ییلاق الماس - اسالم - تالش (۴)

Be Sociable, Share!

5 دیدگاه برای “دشت شقایق ییلاق الماس اسالم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.