الفبای تاتی و تالشی توضیحی در خصوص حاشیه هاى نگارش

دو الفبای تاتی و تالشی متفاوت

دو الفبای تاتی و تالشی متفاوت

🔹 فرهنگ تالش فرهنگ بسیار کهن، غنی و ریشه داریست. در این عرصه بزرگان زیادی قلم فرسایی کرده اند. استاد علی عبدلی و استاد فرامرز مسرور از افرادی بوده اند که اولین گام های اساسی را در این عرصه برداشته اند. پس از این دو عزیز، بزرگان دیگری در این عرصه گام نهاده اند که نام بردن از آن ها مثنوی هفتاد من خواهد بود.

🔸 موضع گیری گروه رسانه ای شاندرمن٢٠ در خصوص الفبای تاتی و تالشی، به هیچ عنوان تایید یا رد هیچیک از آنها نمی باشد. بلکه “شاندرمن٢٠” به عنوان رسانه ای مستقل، برای تمام عزیزان احترام قائل است و از تلاش آنها برای پیشبرد اهداف تالش شناسی و اعتلای نام و فرهنگ تالش کمال سپاسگزاری را دارد.

🔹 در این برهه از زمان تالش ها به اتحاد و حمایت بیشتری نیاز دارند تا تالش بتواند به اوج سربرزی و سرکفایی در اهداف و آرمان های خود برسد.

🔸 استاد عبدلی و دکتر رضایتی و همه فعالان عرصه تالش شناسی نور چشم شاندرمن٢٠ هستند. فعالان فرهنگی تالش سرمایه های تالش هستند. حفظ این سرمایه ها، موجب اعتلای روزافزون فرهنگ تالش خواهد بود. در نهایت نیز بهترین قاضی در تمام موارد مردم فرهیخته و آگاه تالش هستند.

🔹 امید است این دوستان در آینده ای نزدیک در کنار هم به تالش و تالش ها خدمت نمایند. و باعث شادمانی تمام فعالان فرهنگی تالش شوند تا سوء استفاده ای در این زمینه صورت نگیرد.

☑️ اینک گروه رسانه ای شاندرمن٢٠، هر دو الفبای تاتی و تالشی را در اختیار خوانندگان فهمیش قرار می دهد. و سر تعظیم در برابر خواست و قضاوت آن ها فرود خواهد آورد.

الفبای جامع تالشی – تاتی – ( علی عبدلی)

الفبا و دستور خط همواج ۱


با کلیک روی تصویر زیر پنجره اى ظاهر خواهد شد که مى بایست روى گزینه OK کلیک نمایید تا به عضویت کانال شاندرمن۲۰ در آیید.

بنر عمودى متحرک شاندرمن٢٠

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.