دو بیت زیبا برای “شهر من شاندرمن”

دو بیت فارسی برای شاندرمن از مومن منفرد

دوبیت بسیار زیبا برای “شهر من شاندرمن”  از سید مومن منفرد

یک دیدگاه برای “دو بیت زیبا برای “شهر من شاندرمن”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.