رساله دکترای زبانشناسی دانشجوی ایرانی مقیم آمریکا در مورد گویش تالشى

یک خبر علمی

در ۵ آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی مصادف با ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۵ خانم نیلوفر ناتل خلیلی دانشجوی ایرانی مقیم آمریکا از رساله دکتری زبانشناسی خود در دانشگاه کلرادو با عنوان «گونه‌گونى آوایی حاصل از تماس میان گویشها در یکى از زبانهاى در معرض خطر: مورد زبان تالشى» دفاع کرد. راهنمایی این رساله را پروفسور دیوید رود از دپارتمان زبانشناسی دانشگاه کلرادو بر عهده داشتند و به پیشنهاد ایشان، دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی و سردبیر مجله زبان فارسی و گویشهای ایرانی از دانشگاه گیلان به عنوان یکی از اعضای استادان مشاور و هیأت ژوری خارج از آمریکا در راهنمایی، ارزیابی و دفاع از این رساله مشارکت داشتند. این رساله از نظر آوایی دقیقترین و مفصلترین کاری است که تا به حال با این رویکرد خاص درباره زبان تالشی فلمرو ایران صورت گرفته است. جا دارد به خانم دکتر خلیلی به خاطر احراز این موفقیت تبریک عرض بکنیم. عنوان انگلیسی رساله و اسامی استادان راهنما و مشاور در فایل پیوست آمده است.


با کلیک روی تصویر زیر پنجره اى ظاهر خواهد شد که مى بایست روى گزینه OK کلیک نمایید تا به عضویت کانال شاندرمن۲۰ در آیید.

بنر عمودى متحرک شاندرمن٢٠

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.