شعر تالشی مادر از امین رحمانی

“شعر تالشی مادر از امین رحمانی (للیکه دار) پیشکش به تمامی زندگی بخشان به گویش تالشی شاندرمنی”

شعر تالشی مادر از امین رحمانی

چِمِم خاوآ- گوشِم حَلا مَسیسته

أجور که سَس چِمِ گوش آرسیسته

خُونی بِخِس بِخِس روز آبه نیه

سوکله خون که حَلا دُوز آبه نیه

شَوی روز آکری وای زو پِرَسی

که از پیر آبیمه مِرا آرسی

دِده چِمی هَمیشه خون دَریا

تَنو داغا چه دیله نون دریا

دِده دَسی تِلَس چه مِن گِنیسته

خِرَدنی کو چِمِ دیل بِرَمیسته

تَرسیم که لال آبوم قَدرش مَزونم

مَشام ده چه دیلی حَرفی بخونم

الانی ناجه دارم أ روکی کو                         

هَزارون گَف منده چِمه بوکی کو

خُونِم بِخِس بِخِس روزآبه نیه

سُوکله خون که نَنه دوز آبه نیه

امین رحمانی (للیکه دار)

2 دیدگاه برای “شعر تالشی مادر از امین رحمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.