طبیعت زیبای زمستانی تالش

امامزاده شفیع – شاندرمن – تالش     عکس از: مهدیس شیرین نیا

امامزاده شفیع – شاندرمن – تالش     عکس از: مهدیس شیرین نیا

طبیعت تالش     عکس از: امین رحمانی

سیاهمرد – شاندرمن – تالش     عکس از: جاهد جهانی

دوران – پونل – تالش

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.