“محرم در بهشت” – روز عاشورا در رضوانشهر – محرم ۱۳۹۴

گوشه هایی از مراسم روز عاشورا در رضوانشهر

با سپاس از خانم “لیلا خالقی”

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۱)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۳)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۲)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۵)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۴)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۶)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۷)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۸)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۹)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۱۰)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۱۱)

روز عاشورا در رضوانشهر - محرم ۱۳۹۴ - لیلا خالقی (۱۲)

2 دیدگاه برای ““محرم در بهشت” – روز عاشورا در رضوانشهر – محرم ۱۳۹۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.