مراسم تعزیه خوانی روز عاشورا در شاندرمن- محرم ۱۳۹۴

“گوشه هایی از مراسم تعزیه خوانی روز عاشورا در شاندرمن – محرم (آبان) ۱۳۹۴ “

با سپاس از آقای “جعفر ملکی”

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۷)

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۳)

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۲)

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۱)

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۸)

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۶)

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۵)

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ -تصویرشاخص

مراسم تعزیه روز عاشورا در شاندرمن - شاندرمن۲۰ (۴)

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.