چشم اندازهای زیبای زمستانی از ییلاقات و کوهستانهای شاندرمن (سری یک)

Used-Mojtaba-Abbasi (1)

چشم انداز زیبای زمستانی از ییلاق زیبای “اولَست” شاندرمن
Olast Countryside- Shanderman – Talesh- Iran

عکس از “مجتبی عباسی”

F-Javanmard (13)

“چشم انداز زمستانی ییلاق زیبای اولم گیریه-شاندرمن”
Olam Countryside- Shanderman – Talesh – IRAN

عکس از : “فرخ جوانمرد” – (عکس با موبایل گرفته شده)

Sohrab-Omidi (12)

چشم انداز زیبایی از طبیعت ییلاقی جاده “استه سر” به “شالَ را”
In the way of ASTASAR to SHALARA- Shanderman – Talesh – IRAN

عکس از: ” سهراب امیدی “

ییلاق اولمَ گیریه

“چشم انداز زمستانی ییلاق زیبای اولم گیریه-شاندرمن”
Olam Countryside- Shanderman – Talesh – IRAN

عکس از : “سهراب امیدی”

5 دیدگاه برای “چشم اندازهای زیبای زمستانی از ییلاقات و کوهستانهای شاندرمن (سری یک)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.