“ماستَـه گُولَـه واشَــه ایجــارَه حْساب مَــکَه”

“ماستَـه گُولَـه واشَــه ایجــارَه حْساب مَــکَه” کوزه‌ی ماست را به جای اجاره بهای عَلفچَر (=چراگاه رمه) محاسبه نکن. توضیح: روزگاری که دامداری سنتی در تالش رونق بسزایی داشت، یکی از شیوه‌های تعلیف دام‌ها اجاره‌ی چراگاه بود. «واش»؛ هرچند معنای لغوی این واژه در زبان تالشی یعنی «علف» ولیکن در اصطلاح فرهنگ شبانی تالشان معنی دیگری […]

“منگه تاو” دستون بسیار قدیمی تالشی

“منگه ‌تاو” شنارنه منگه‌ تاو خیلی رنگینه ت م طنه مژن دیلم غمگینه دس‌نمازم گته نماز بوام از قل هوالله بوام سوته دلینه   برگردان فارسی “مهتاب” مهتاب امشب بسیار زیبا می‌درخشد تو به من طعنه نزن (سرزنشم مکن) که دلم بسیار غمگین است وضویی ساختم تا نمازی به جای آورم قل هوالله خواهم گفت […]

اسبَ قَمچی و معنی آن

در گذشته بیشتر کارهای مردم تالش از جمله رفت و آمد و حمل و نقل به کمک اسب ها صورت میگرفت بطوری که در هر خانه تالشی حداقل یک اسب و حداکثر ده ها اسب برای تک تک اعضای خانواده و کارهای مختلف مانند بار کشی و سواری وجود داشت. مردم تالش برای تسلط بر […]