گنبد آسو در تالش

فاطمه رحیمی تولارود  این گنبد در سه کیلومتری تالش درمسیر جاده تکی به طرف دریا در روستای نیک کری واقع شده است و مصالح آن از آهک، آجر ساروج ساخته شده است و به زبان محلی به آن اَسو و در سایت میراث فرهنگی آسو گفته می شود. از تاریخ ساخت و اینکه توسط چه کسی ساخته […]

گزارشی از پژوهش های باستان شناسی در تالش

محمد رضا خلعتبری شهرستان لریک و دشت مغان ، واقع درتالش آن سوی آستارا رود ، برای نخستین بار در سالهای ۹۱-۱۸۹۰ به وسیله  ژاک دمرگان و برادرش هنری د مرگان ، مورد پژوهش باستان شناسی قرار گرفت . در آن پژوهش شمار زیادی سردابه و گورهای عظیم سنگی شناسایی شد و در آن ها […]