نگاهی به نمودهای اجتماعی و مردم‌شناختی گویش تالشی

دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله دکتر فیروز فاضلی مریم یوسفی نصیرمحله (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) ۱٫ مقدمه تالش منطقه‌ای است قومی در منتها‌الیه جنوب غربی دریای خزر که به صورت نواری باریک از رود کورا در جمهوری آذربایجان تا تنگه سپیدرود در جنوب استان گیلان گسترده است. خط‌الرأس رشته‌کوه تالش در امتداد شمال غربی […]