آلبوم ونگاونگ استاد سید هادی حمیدی

– نام آلبوم: وَنگاوَنگ «بر مبنای ملودیهای محلّی تالش» خواننده: سید هادی حمیدی موسیقی: فریدون شهبازیان همنوازان: شهریار فریوسفی: تار – تارباس علی تحریری: سنتور کوروش بابائی: کمانچه کامبیز گنجه‌ای: تنبک – دف تکنوازان: محمّد رنجبرمعاف: تار غلامرضا ورعی: نی صدا بردار موسیقی: حسن عسگری   طرح روی جلد آلبوم: سیاوش مظلومی‌پور ضبط موسیقی: استودیو […]