صفا و صمیمیت خانواده روستایی در ارتفاعات درفک به تماشا بنشینید…

مجموعه تصاویر زیر گوشه هایی از زندگی روزمره یک خانواده روستایی در ارتفاعات درفک را به تصویر کشیده است می باشد. در این تصاویر که از دریچه دوربین خانم لیلا خالقی تقدیم حضور شما می گردد گوشه هایی از زندگی بانو اکرم میرزایی را شاهد خواهید بود که به همراه همسر و فرزندانش در روستایی […]