ماجرای سیاه گالیش

به نام یزدان پاک سیاه گالیش، به معنای گاو چران سیاه، یا صاحب گاو و احشام. در فرهنگ عامه تالشی، گالیش به معنای کسی که به گله داری دام ها، بویژه گاوها در جنگل و مرتع مشغول است. در شرق گیلان و بخشی از مازندران هم به افرادی که به گله داری بومی در جنگل […]

ماجرای شَتَه اولَس یا شَتَه ملّه اولَس درخت کج مَمرز

بنام یزدان پاک نگارنده: ” قلم خسته” شته اولَس که به معنی درخت ممرز خمیده ای است که در کناره راه یا بخشی از راه عبوری روییده باشد و بعد از رشد و بالندگی، مانع حرکت آسان رهگذران و همراهان می شده است. شَتَه اولَس، سمبل مانع و مخالف کار آسان و راحت است و […]