روایتی از لباس متفاوت جنگلی‌ها / خدمتی که ایل«آلیان» به نهضت کرد

تصاویر باقی مانده از نهضت جنگل نشان می‌دهد لباس سربازان، دست بافته‌های محلی گیلان بود اما این سوال وجود دارد که چرا میرزای رشتی و جلگه‌نشین، لباس محلی کوه‌نشینان را می‌پوشید… – مهری شیرمحمدی سال ۱۳۷۵ «دکتر شاهپور آلیانی» کتابی را در آلمان منتشر کرده که به نقش مادی و معنوی معین الرعایا (حسن خان […]