نمونه خوبی از ایجاد طرح های سالم سازی محیط زیست با مشارکت خود مردم

لیلا خالقی – در پی  تلاشهای  سازنده  یکی از مردم خوب  شهر پره سر در بخش  محیط پیرامون  خود  برای  دوسال  متوالی ، ضمن ایجاد  شغل  همراه با بهره مندی  از فضای گردشگری  تو ریستی  آبشار ویسادار پره سر این  شهروند ساکن   سعی در معرفی ، حفظ  و نگهداری این  محل  زیبا  را بر خود  […]