نگاهی به تاریخ ماسال در زمان جنگ جهانی دوم و سرکوبی تجزیه طلبان آذربایجان

نویسنده: علی ماسالی در سال ۱۳۲۰ هجری شمسی ارتش سرخ شوروی وارد اردبیل شد. در این زمان اولین کسی که با یک دسته گل به استقبال قوای شوروی رفت و به یوری تاراسف رییس اداره جاسوسی شوروی در اردبیل خوش آمد گفت شخصی بنام محمد تقی خان امیر احمدی معروف به ممیش خان بود که از بازماندگان خوانین […]