۲۶ آبان سالروز درگذشت زنده یاد استاد قسمت خانی خواننده پرآوازه تالشی

(۱) امروز ۲۶ آبان سالروز درگذشت زنده یاد استاد قسمت خانی، خواننده و هنرمند پر آوازه تالش می باشد. سه سال پیش در چنین روزی بود که مرحوم قسمت خانی در یکی از روزهای خزان پاییزی سال ۱۳۹۲ چشم از جهان فرو بست و تالشان و جامعه هنری تالش به سوگ این عزیز نشستند. گرد […]