ماجرای سیاه گالیش

به نام یزدان پاک سیاه گالیش، به معنای گاو چران سیاه، یا صاحب گاو و احشام. در فرهنگ عامه تالشی، گالیش به معنای کسی که به گله داری دام ها، بویژه گاوها در جنگل و مرتع مشغول است. در شرق گیلان و بخشی از مازندران هم به افرادی که به گله داری بومی در جنگل […]