سرانجام زمین ۲۶ هکتاری پارک جنگلی شاندرمن به شهرداری واگذار گردید

خبر خوش واگذاری زمین ۲۶ هکتاری پارک جنگلی شاندرمن به شهرداری شاندرمن جهت بهره برداری، طی تماسی که آقای سید نظام عبدالحسین زاده، شهردار محترم شاندرمن، با پایگاه اینترنتی شاندرمن۲۰ داشتند اطلاع داده شد. در ادامه تصویر سند واگذاری این زمین ۲۶ هکتاری از اداره منابع طبیعی به شهرداری شاندرمن نیز جهت استحضار شما گرامی […]