سوغاتی از تالش: کلوچه فومن و تاریخچه ی آن

از جمله سوغاتی های خوراکی فومن، کلوچه معروف و سنتی آن است که آنرا بانام «کلوچه فومن» می شناسند. این محصول خوشمزه که پیشتر به « نان قندی » معروف بود و با تغییرات و تحولات به شکل امروزی خود درآمده، یکی از کلوچه های خوش طعم کشورمان است و از جمله شیرینی های محلی […]