تالشون چیلَه شَو^ (شب یلدای تالشی ها)

مازیار احمدی پاییز هزار رنگ هم رو به پایان است و زمستان سرد و فصل برف سپید در راه و باز به مناسبتی بازمانده تمدن کهن و باستانی ایرانیان نزدیک می شویم و این مناسبت چیزی نیست جز “چیلَه شَو^” که همان بلند ترین شب سال که تا نیمه شبش در پاییز است و بعد […]