چند بیتی مرثیه تالشی از صائم بها

کربلا دستونی زونوم خندَه رَ

سنگی اثرگی نی زونوم وینده رَ

عباسی روضه نی زونوم خش داری

سینه کو جنگ آو و آتش داری

از نی زونوم عاشق اصغریشه

سیسته لبی خونه ت پرپریشه

موحرمی خونه سیا دری شه

ده شو ک شال عزا پِری شه

ده شوَ هیئتی کو سینه ژنی

سینه سری یاد سکینه ژنی

راست و حسینی زونی کربلا چه؟

حسینی روضه زونی بی صدا چه؟

حسین ت کو تِییهَ برمه نخوا شو

دا سحر چاووشی خنده نخوا

زنجیر و سنج و قمه ژنده نخوا

بلنگونه ملا دخنده نخوا

حسین خوا ک زمونه کو خار مبی

نمازَ خون یزیدینه یار مبی

زینبینه دم بیگری شو و روز

نماز و قورآنینه یندینه دوز

کربلا گف حرف خدای ولله

هیهات من الذله هیهات من الذله

—-

خبر اومه ک محرم کرا آ

سیاه چادر بژنه غم کرا آ

خبر اومه ک بره دم بیگره

چمی اثرگه که نم نم کرا آ

سید صائم بها

همچنین ببینید

چهارشنبه خاتون فروردین ماه ۹۶

سلسله نشست های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی “چهارشنبه خاتون” در آخرین چهارشنبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.