الان زونوم از کیمه! – سروده ای از نعمتی کرفکوهی به زبان تالشی گویش جنوبی

نـشم فـیکر کَـرم وام از دِه کـیمَـه

خَرِمـم پـس یَـنـدَه نسـارا شیـمَـه

سَردَه شَبون خسم انَه لا دا صب

روزآبـو شـوم نـشم آفـتـاوَه دیمَـه

بـبــر رَفِـــق بـبـر بــجــاری بـــرزی

اشــتـه دَرزَه دَسـتَـه را از بِنـدیمَـه

بـــمِــرم از رَفِـــقـــون را رفِـــقــون

رَفِــقـــون پـا بنـی ســرَه قـالیـمَـه

چمــه ثــروت نِـــداری بَــه نِـــداری

نِــداری پـی چــمه جانی مالـیمَـه

سـرم کَـردَه دیمی سـیـلّه نَه بَـما

أ جور که خوای زمـونَـه از نِـبـیمَـه

دَسی عوض همیشه پام دراز بَـه

زمـونَـه کــو فـقیــره بـنــدَه بـیـمَـه

دَسـم دراز نِـبَــه هــر نـاکسی وَر

هـمـیشَـه واتــمَــه خـدا کـریــمَـه

مـرا دنـیـا دومَـه بَـه دَسـم کـاردَه

ایی لخـمَـه را امـوَر أ وَر تـیـلیـمَـه

طمع دندونم کَـندَه هر چی کـو از

اگـه مـنَـه بــوبــو هَـزارچی پـیمَـه

زمونَه خوای اشتن جور مه بپِجی

هنـتَـه دا پَـجیـمَه البَـلی سیـمَـه

گوشَه خجَه مَندیمه دا چوان چه؟

اَوون کــو از کَـلَـه لـوئَـه مَـسیمَـه

چَوون قـولی یخی سَـرم نیویشتَه

چمـه حرفی سری هَنی مَنـدیمَـه

خـدا را شـکر الان زونـوم ازکـیـمَـه

همـیـمَه که همـیمَـه که هـمـیمَـه
تاریخ شانزدهم آذر ۱۳۹۴

همچنین ببینید

چهارشنبه خاتون فروردین ماه ۹۶

سلسله نشست های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی “چهارشنبه خاتون” در آخرین چهارشنبه …

۲ دیدگاه

 1. ممنون جناب استاد احمدی خرسندم که شعر ناقابل حقیر لایق انتشار در سایت وزین شما گردیده. سایت شما با افتخار در لینک آفتاوه دیمه جایی گرفت.

  • خواهش میکنم جناب نعمتى بزرگوار
   بنده حقیر و شاندرمن٢٠ با افتخار میزبان سروده هاى شما عزیز گرانقدر خواهیم بود، لینک وبلاگ وزین شما نیز در شاندرمن٢٠ درج خواهد شد،
   سپاس از لطف و عنایت شما،
   تالش برا قربون…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.