لِلیکَه دار-شعر تالشی از امین رحمانی

شعر تالشی بسیار زیبای ” للیکه دار” از “امین رحمانی” شاعر شاندرمنی
لِليکَه داري شي تني تي داري
اگر هم تي مَبو ت دِه کي داري
خَوَر داري ترا داوره کي مَندَه
اصلا زُوني ترا تَبر جيمَنده
أشت راستَه بالي کو دومَه گِره
زرزَنگ آ أشت ديلَه خُومَه گِره
أ وقت با هيچ کَسي دادر نِرسه
آخا هيچ کَس نِخوا سَسر بمَسه
ايزم بي پيچي ديلَه دو کَري شي
تِيهَ سَوزَه شَلَه بي سو کَري شي
مَناز أشتن که تنخوا ت تي داري
بتَرس أ روزي ک هيچ کَس نِداري
لِليکَه دار تَوَر اومَه دِه بَيزن
دِشبِندي کو خَوَر اومَه دِه بَيزن
تيه تا بيز ديس چنتی لرزه
توري دومه که چنتي ترسه
لليکه دار تور اومه ده بيزن؛
دشبندي کو خور اوم ده بيزن؛

للیکه دار-امین رحمانی

همچنین ببینید

چهارشنبه خاتون فروردین ماه ۹۶

سلسله نشست های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی “چهارشنبه خاتون” در آخرین چهارشنبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.