چهارشنبه خاتون آذر ماه ۹۵+ فایل صوتی اشعار

سلسله نشست های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی “چهارشنبه خاتون” در آخرین چهارشنبه هر ماه در مجتمع خاتم الانبیاء رشت بر گزار می گردد.

چهارشنبه خاتونِ آذرماه نود و پنج با حضور شاعران تات و تالش و اجرای مولودی خوانی تالشی در مدح حضرت رسول اکرم ص ، توسط خواننده بنام و صاحب سبک تالش استاد صمد حبیبی آغاز گردید.

در ادامه سنت مولودی خوانی در تالش به عنوان یکی از مظاهر موسیقی قومی و محلی توسط استاد یاشار دولتی، کارشناس بخش موسیقی چهارشنبه خاتون معرفی و راهکار هایی جهت حفظ و تداوم موسیقی بومی و مناسبتهای اجتماعی توسط ایشان ارائه گردید.

%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86

سپس شاعران حاضر در این مراسم اشعار تاتی و تالشی خود را برای حاضرین خواندند. در ادامه تصاویر و فایل های صوتی از شعرخوانی شاعران حاضر در این مراسم تقدیم می گردد.

%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88

حضور دکتر جهاندوست سبزعلیپور مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت و شعرخوانی به زبان تاتی  استاد در چهارشنبه خاتون

شعر  دکتر جهاندوست سبزعلی پور از  درو شاهرود خلخال


 

%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%b1

شعرخوانی تالشی آقای سجاد رحمانی از شهرستان ماسال

شعر سجاد رحمانی از ماسال


 

%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2

شعر خوانی تالشی خانم سیده آرزو جوادی از شاندرمن

شعر چکه اسکت – سیده آرزو جوادی از شاندرمن


 

%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d9%85%d9%86

شعر خوانی تالشی آقای نازیابی از فومن

شعر انوش نازیابی از فومن


 

%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4

شعر خوانی تالشی خانم فرزانه قربانی از شاندرمن

شعر فرزانه قربانی از شاندرمن


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%d9%86

شعر خوانی تالشی آقای امین رحمانی از شاندرمن

اشعار امین رحمانی از شاندرمن


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84محمدرضا فدایی از ماسال

شعر محمدرضا فدایی از ماسال


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7

شعر خوانی تالشی خانم زهرا علی یاری از شاندرمن

شعر زهرا علی یاری از شاندرمن


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1

شعر خوانی تالشی آقای صادق شیرزاد از شهرستان ماسال

شعر صادق شیرزاد از ماسال


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%aa-%d9%81%d8%aa%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7

شعر خوانی تالشی اقای زرتشت فتحی از ماسال


%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1

شعرخوانی تاتی آقای حسنی از رودبار


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af

شعر خوانی شاعر جوان تات خانم مرضیه ایزدی


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1

شعر خوانی سر کار خانم نسرین یاری از رضوانشهر

شعر نسرین یاری


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae

شعر خوانی تالشی بانوی شاعر تالش سرکار خانم زلیخا صبا از ماسال

شعر چیله شو – زلیخا صبا از ماسال


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1

شعر خوانی تاتی آقای صفر پور از رودبار


%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7

شعر خوانی سرکار خانم مینو ارده جانی

شعر پشتر اکرده بمردیم… – مینو امیر ارده جانی


%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%90-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%be

آشنایی با دوستان جدیدِ هنرمند ، گپ و گفت های خودمانی و تناول خوراکیهایی که به باورِ تالشی با مولودی خوانی حضرت رسول متبرک شده بود از حواشیِ لذت بخشِ این روز خوب بود.

با تشکر از دوستانِ هنرمند چهارشنبه خاتون ، آقایان حسین نظری از کرنق و آقای صفرپور از ماسوله رودخان که   آخرین چهارشنبه هر ماه را ثبت می کنند و  تشکر از آقای پیمان خدایی و سر کار خانم مریم یکتا گویندگان و دست اندر کاران برنامه برون مرزی رادیو تالش که هر ماه  صدای چهارشنبه خاتون را به آنسوی مرزها می رسانند.

مینو امیر ارده جانی

 

مطالب مرتبط:

چهارشنبه خاتون، سلسله نشست های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی
شعرخوانى خانم سیده آرزو جوادى شاعر شاندرمنی در مراسم چهارشنبه خاتون آبان ماه


با کلیک روی تصویر زیر پنجره اى ظاهر خواهد شد که مى بایست روى گزینه OK کلیک نمایید تا به عضویت کانال شاندرمن۲۰ در آیید.

بنر عمودى متحرک شاندرمن٢٠

 

 

همچنین ببینید

چهارشنبه خاتون فروردین ماه ۹۶

سلسله نشست های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی “چهارشنبه خاتون” در آخرین چهارشنبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.